Nouns

 • 44 世界排名
 • 22 北美洲
 • 0
 • 1
 • 1

50% 胜率

13013

1.02 Rating $- 总奖金
1.01 K/D 26 地图数

比赛胜率

 • 9月

  50% 胜率

  13胜 / 0平 / 13负

地图分析

 • de_inferno

  de_inferno

 • de_mirage

  de_mirage

 • de_overpass

  de_overpass

 • de_vertigo

  de_vertigo

 • de_ancient

  de_ancient

 • de_dust2

  de_dust2

胜 / 负 / 平 7 / 1 / 0
胜率 88%
总回合数 218
取得首杀后回合胜率 79.3%
被首杀后回合胜率 32.7%
最近一场大胜 16:7 TeamOne
最近一场惨败 8:16 TeamOne
胜 / 负 / 平 1 / 4 / 0
胜率 20%
总回合数 130
取得首杀后回合胜率 60.0%
被首杀后回合胜率 18.5%
最近一场大胜 16:12 Victorum
最近一场惨败 5:16 TeamOne
胜 / 负 / 平 1 / 4 / 0
胜率 20%
总回合数 140
取得首杀后回合胜率 76.2%
被首杀后回合胜率 23.4%
最近一场大胜 16:4 Strife
最近一场惨败 8:16 TeamOne
胜 / 负 / 平 2 / 1 / 0
胜率 67%
总回合数 78
取得首杀后回合胜率 77.1%
被首杀后回合胜率 41.9%
最近一场大胜 16:5 Strife
最近一场惨败 13:16 Detonate
胜 / 负 / 平 1 / 2 / 0
胜率 33%
总回合数 75
取得首杀后回合胜率 68.3%
被首杀后回合胜率 20.6%
最近一场大胜 16:8 Victorum
最近一场惨败 5:16 Vendetta
胜 / 负 / 平 1 / 1 / 0
胜率 50%
总回合数 52
取得首杀后回合胜率 85.2%
被首杀后回合胜率 24.0%
最近一场大胜 16:7 Detonate
最近一场惨败 13:16 BHOP

Nouns与对手胜率

选择赛事

 • 全部
 • ESL 挑战者联赛S42北美区 ESL 挑战者联赛S42北美区
 • 里约之路 2022 美洲区RMR 里约之路 2022 美洲区RMR
 • ACE 北美秋季大师赛 2022-BLAST Premier预选 ACE 北美秋季大师赛 2022-BLAST Premier预选

选择对手

 • 全部
 • BHOP
 • Detonate
 • JSTC
 • Sojoga
 • Strife
 • TeamOne
 • Vendetta
 • Victorum

历史比赛

时间 赛事 阶段 对手 比分 胜/负

首页 上一页 下一页 尾页