Bitfix

 • - 世界排名
 • 0
 • 1
 • 0

29% 胜率

5012

0.82 Rating $- 总奖金
0.75 K/D 17 地图数

比赛胜率

 • 4月

  40% 胜率

  4胜 / 0平 / 6负

 • 11月

  0% 胜率

  0胜 / 0平 / 2负

 • 4月

  0% 胜率

  0胜 / 0平 / 2负

地图分析

 • de_vertigo

  de_vertigo

 • de_mirage

  de_mirage

 • de_overpass

  de_overpass

 • de_ancient

  de_ancient

 • de_inferno

  de_inferno

 • de_nuke

  de_nuke

 • de_train

  de_train

胜 / 负 / 平 1 / 3 / 0
胜率 25%
总回合数 86
取得首杀后回合胜率 67.6%
被首杀后回合胜率 22.4%
最近一场大胜 16:2 Metizport
最近一场惨败 6:16 ApeksRebels
胜 / 负 / 平 2 / 1 / 0
胜率 67%
总回合数 75
取得首杀后回合胜率 64.5%
被首杀后回合胜率 36.4%
最近一场大胜 16:10 PROSPECTS
最近一场惨败 4:16 MovistarRiders
胜 / 负 / 平 0 / 3 / 0
胜率 0%
总回合数 65
取得首杀后回合胜率 54.5%
被首杀后回合胜率 11.6%
最近一场大胜 --
最近一场惨败 3:16 MovistarRiders
胜 / 负 / 平 0 / 3 / 0
胜率 0%
总回合数 65
取得首杀后回合胜率 57.1%
被首杀后回合胜率 11.4%
最近一场大胜 --
最近一场惨败 2:16 VOID
胜 / 负 / 平 2 / 0 / 0
胜率 100%
总回合数 57
取得首杀后回合胜率 78.6%
被首杀后回合胜率 34.5%
最近一场大胜 16:12 Metizport
最近一场惨败 --
胜 / 负 / 平 0 / 1 / 0
胜率 0%
总回合数 18
取得首杀后回合胜率 14.3%
被首杀后回合胜率 9.1%
最近一场大胜 --
最近一场惨败 2:16 LPSP
胜 / 负 / 平 0 / 1 / 0
胜率 0%
总回合数 16
取得首杀后回合胜率 0.0%
被首杀后回合胜率 0.0%
最近一场大胜 --
最近一场惨败 0:16 LPSP

Bitfix与对手胜率

选择赛事

 • 全部
 • MistGames Heroes of Tomorrow 2022 MistGames Heroes of Tomorrow 2022

选择对手

 • 全部
 • Apeks Rebels
 • JSTC
 • LPSP
 • MASONIC
 • MRiders
 • Metizport
 • PROSPECTS
 • VOID

历史比赛

时间 赛事 阶段 对手 比分 胜/负

首页 上一页 下一页 尾页

即将比赛

暂无比赛-.-

主要成绩