takej

效力战队:Absolute

 • - MAJOR排名

1.04 Rating

赢得奖金:$3,826

0.97 K/D 0.67 局均击杀 15% 首杀率 4182 总击杀
1013 多杀局 74.1 局均伤害 1.00 首杀Rating 64.2% 爆头率

游戏设置

 • 型号 -

  DPI -

  刷新率 -

  桌面速度 -

  游戏内速度 -

 • 显示器 -

  品牌 -

  刷新率 -

  分辨率 -

  纵横比 -

 • 风格 cl_crossharistyle -

  长度 cl_crosshairsize -

  粗细 cl_crosshairthickness -

  间距 cl_crosshairgap -

  颜色 cl_crosshaircolor -

一键复制准心参数至控制台

地图Rating

 • de_vertigo

  de_vertigo

  总场次 4(100%胜率)

  Rating 1.78

 • de_dust2

  de_dust2

  总场次 24(46%胜率)

  Rating 0.82

 • de_cbble

  de_cbble

  总场次 19(47%胜率)

  Rating 0.79

 • de_nuke

  de_nuke

  总场次 15(53%胜率)

  Rating 0.74

 • de_cache

  de_cache

  总场次 34(56%胜率)

  Rating 0.71

 • de_mirage

  de_mirage

  总场次 59(61%胜率)

  Rating 0.66

 • de_overpass

  de_overpass

  总场次 23(43%胜率)

  Rating 0.56

 • de_inferno

  de_inferno

  总场次 35(34%胜率)

  Rating 0.52

 • de_train

  de_train

  总场次 32(47%胜率)

  Rating 0.5

擅长武器

历史比赛

时间 所属战队 对手 地图 K-D 比分 胜负

首页 上一页 下一页 尾页