rmn

效力战队:sAw

 • - MAJOR排名

0.99 Rating

赢得奖金:-

1 K/D 0.69 局均击杀 13% 首杀率 11480 总击杀
2797 多杀局 75.6 局均伤害 0.97 首杀Rating 54.4% 爆头率

游戏设置

 • 型号 -

  DPI -

  刷新率 -

  桌面速度 -

  游戏内速度 -

 • 显示器 -

  品牌 -

  刷新率 -

  分辨率 -

  纵横比 -

 • 风格 cl_crossharistyle -

  长度 cl_crosshairsize -

  粗细 cl_crosshairthickness -

  间距 cl_crosshairgap -

  颜色 cl_crosshaircolor -

一键复制准心参数至控制台

地图Rating

 • de_vertigo

  de_vertigo

  总场次 44(57%胜率)

  Rating 0.97

 • de_cbble

  de_cbble

  总场次 32(56%胜率)

  Rating 0.74

 • de_overpass

  de_overpass

  总场次 49(47%胜率)

  Rating 0.69

 • de_nuke

  de_nuke

  总场次 93(48%胜率)

  Rating 0.59

 • de_train

  de_train

  总场次 35(60%胜率)

  Rating 0.57

 • de_mirage

  de_mirage

  总场次 59(39%胜率)

  Rating 0.43

 • de_cache

  de_cache

  总场次 63(48%胜率)

  Rating 0.41

 • de_dust2

  de_dust2

  总场次 144(56%胜率)

  Rating 0.4

 • de_inferno

  de_inferno

  总场次 126(42%胜率)

  Rating 0.27

擅长武器

历史比赛

时间 所属战队 对手 地图 K-D 比分 胜负

首页 上一页 下一页 尾页

禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论

选战队

最新评论

 • 暂无评论