MAIROLLS

效力战队:TLZ

 • - MAJOR排名

1.03 Rating

赢得奖金:-

0.98 K/D 0.67 局均击杀 13% 首杀率 8279 总击杀
1949 多杀局 73.5 局均伤害 0.95 首杀Rating 49.1% 爆头率

游戏设置

 • 型号 -

  DPI -

  刷新率 -

  桌面速度 -

  游戏内速度 -

 • 显示器 -

  品牌 -

  刷新率 -

  分辨率 -

  纵横比 -

 • 风格 cl_crossharistyle -

  长度 cl_crosshairsize -

  粗细 cl_crosshairthickness -

  间距 cl_crosshairgap -

  颜色 cl_crosshaircolor -

一键复制准心参数至控制台

地图Rating

 • de_vertigo

  de_vertigo

  总场次 11(55%胜率)

  Rating 0.9

 • de_cache

  de_cache

  总场次 26(65%胜率)

  Rating 0.81

 • de_nuke

  de_nuke

  总场次 49(65%胜率)

  Rating 0.74

 • de_overpass

  de_overpass

  总场次 56(52%胜率)

  Rating 0.74

 • de_inferno

  de_inferno

  总场次 101(51%胜率)

  Rating 0.73

 • de_mirage

  de_mirage

  总场次 118(51%胜率)

  Rating 0.73

 • de_dust2

  de_dust2

  总场次 42(50%胜率)

  Rating 0.67

 • de_train

  de_train

  总场次 65(49%胜率)

  Rating 0.54

 • de_cbble

  de_cbble

  总场次 11(9%胜率)

  Rating 0.33

擅长武器

历史比赛

时间 所属战队 对手 地图 K-D 比分 胜负

首页 上一页 下一页 尾页

禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论

选战队

最新评论

 • 暂无评论