Lucaozy

效力战队:Fluxo

 • - MAJOR排名

1.11 Rating

赢得奖金:-

1.12 K/D 0.72 局均击杀 15% 首杀率 10284 总击杀
2512 多杀局 76.6 局均伤害 1.04 首杀Rating 50.9% 爆头率

游戏设置

 • 型号 -

  DPI -

  刷新率 -

  桌面速度 -

  游戏内速度 -

 • 显示器 -

  品牌 -

  刷新率 -

  分辨率 -

  纵横比 -

 • 风格 cl_crossharistyle -

  长度 cl_crosshairsize -

  粗细 cl_crosshairthickness -

  间距 cl_crosshairgap -

  颜色 cl_crosshaircolor -

一键复制准心参数至控制台

地图Rating

 • de_vertigo

  de_vertigo

  总场次 58(72%胜率)

  Rating 0.96

 • de_mirage

  de_mirage

  总场次 87(52%胜率)

  Rating 0.83

 • de_dust2

  de_dust2

  总场次 101(61%胜率)

  Rating 0.75

 • de_inferno

  de_inferno

  总场次 96(61%胜率)

  Rating 0.75

 • de_nuke

  de_nuke

  总场次 78(56%胜率)

  Rating 0.75

 • de_train

  de_train

  总场次 42(45%胜率)

  Rating 0.67

 • de_overpass

  de_overpass

  总场次 28(46%胜率)

  Rating 0.58

 • de_cache

  de_cache

  总场次 1(0%胜率)

  Rating 0

擅长武器

历史比赛

时间 所属战队 对手 地图 K-D 比分 胜负

首页 上一页 下一页 尾页