Kylar

效力战队:Anonymo

 • - MAJOR排名

1.08 Rating

赢得奖金:-

1.05 K/D 0.71 局均击杀 14% 首杀率 6331 总击杀
1553 多杀局 77.2 局均伤害 1.01 首杀Rating 60.6% 爆头率

游戏设置

 • 型号 -

  DPI -

  刷新率 -

  桌面速度 -

  游戏内速度 -

 • 显示器 -

  品牌 -

  刷新率 -

  分辨率 -

  纵横比 -

 • 风格 cl_crossharistyle -

  长度 cl_crosshairsize -

  粗细 cl_crosshairthickness -

  间距 cl_crosshairgap -

  颜色 cl_crosshaircolor -

一键复制准心参数至控制台

地图Rating

 • de_vertigo

  de_vertigo

  总场次 53(64%胜率)

  Rating 1.03

 • de_overpass

  de_overpass

  总场次 60(52%胜率)

  Rating 0.95

 • de_nuke

  de_nuke

  总场次 67(58%胜率)

  Rating 0.84

 • de_train

  de_train

  总场次 61(61%胜率)

  Rating 0.82

 • de_mirage

  de_mirage

  总场次 23(26%胜率)

  Rating 0.67

 • de_inferno

  de_inferno

  总场次 33(24%胜率)

  Rating 0.66

 • de_dust2

  de_dust2

  总场次 32(34%胜率)

  Rating 0.45

擅长武器

历史比赛

时间 所属战队 对手 地图 K-D 比分 胜负

首页 上一页 下一页 尾页

禁止灌水刷屏违者禁言3天,详情查看 >> 评论

选战队

最新评论

 • 暂无评论