Kntz

效力战队:

 • - MAJOR排名

1.07 Rating

赢得奖金:-

1.07 K/D 0.7 局均击杀 11% 首杀率 10068 总击杀
2432 多杀局 75.3 局均伤害 0.94 首杀Rating 47.4% 爆头率

游戏设置

 • 型号 -

  DPI -

  刷新率 -

  桌面速度 -

  游戏内速度 -

 • 显示器 -

  品牌 -

  刷新率 -

  分辨率 -

  纵横比 -

 • 风格 cl_crossharistyle -

  长度 cl_crosshairsize -

  粗细 cl_crosshairthickness -

  间距 cl_crosshairgap -

  颜色 cl_crosshaircolor -

一键复制准心参数至控制台

地图Rating

 • de_vertigo

  de_vertigo

  总场次 20(55%胜率)

  Rating 0.77

 • de_dust2

  de_dust2

  总场次 53(49%胜率)

  Rating 0.74

 • de_cache

  de_cache

  总场次 26(69%胜率)

  Rating 0.72

 • de_mirage

  de_mirage

  总场次 115(51%胜率)

  Rating 0.72

 • de_train

  de_train

  总场次 67(54%胜率)

  Rating 0.69

 • de_inferno

  de_inferno

  总场次 129(54%胜率)

  Rating 0.68

 • de_nuke

  de_nuke

  总场次 72(61%胜率)

  Rating 0.68

 • de_overpass

  de_overpass

  总场次 64(52%胜率)

  Rating 0.68

 • de_cbble

  de_cbble

  总场次 6(17%胜率)

  Rating 0.36

擅长武器

历史比赛

时间 所属战队 对手 地图 K-D 比分 胜负

首页 上一页 下一页 尾页