chelo

效力战队:Imperial

 • - MAJOR排名

1.06 Rating

赢得奖金:-

1.09 K/D 0.72 局均击杀 16% 首杀率 17197 总击杀
4269 多杀局 78 局均伤害 1.07 首杀Rating 60.7% 爆头率

游戏设置

 • 型号 -

  DPI -

  刷新率 -

  桌面速度 -

  游戏内速度 -

 • 显示器 -

  品牌 -

  刷新率 -

  分辨率 -

  纵横比 -

 • 风格 cl_crossharistyle -

  长度 cl_crosshairsize -

  粗细 cl_crosshairthickness -

  间距 cl_crosshairgap -

  颜色 cl_crosshaircolor -

一键复制准心参数至控制台

地图Rating

 • de_vertigo

  de_vertigo

  总场次 62(66%胜率)

  Rating 0.93

 • de_train

  de_train

  总场次 153(61%胜率)

  Rating 0.88

 • de_overpass

  de_overpass

  总场次 103(59%胜率)

  Rating 0.87

 • de_cache

  de_cache

  总场次 80(63%胜率)

  Rating 0.82

 • de_mirage

  de_mirage

  总场次 162(60%胜率)

  Rating 0.81

 • de_nuke

  de_nuke

  总场次 80(59%胜率)

  Rating 0.8

 • de_cbble

  de_cbble

  总场次 43(47%胜率)

  Rating 0.77

 • de_dust2

  de_dust2

  总场次 100(54%胜率)

  Rating 0.75

 • de_inferno

  de_inferno

  总场次 124(49%胜率)

  Rating 0.75

擅长武器

历史比赛

时间 所属战队 对手 地图 K-D 比分 胜负

首页 上一页 下一页 尾页